Các cách xử lý nước thải chăn nuôi heo

Nước thải được đưa về các bể chứa xử lý sơ bộ công đoạn 1

CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI HEO  Việc xử lý nước thải chăn nuôi heo nhằm giảm nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải đến một nồng độ cho phép có thể xả vào nguồn tiếp nhận. Việc lựa chọn phương pháp làm sạch và lựa chọn quy trình xử […]

Tư vấn thiết kế hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi heo

Nước thải được đưa về các bể chứa xử lý sơ bộ công đoạn 1

Tư vấn thiết kế hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi heo – Chăn nuôi heo là một trong những ngành nghề phổ biến tại nước ta, từ những đơn vị nhỏ lẻ chăn nuôi theo hộ gia đình thì ngày nay mô hình chăn nuôi heo theo hướng trang trại công nghiệp và […]

Quy trình xử lý nước thải là gì?

Có hai cấp độ xử lý nước thải chính: xử lý sơ cấp và xử lý thứ cấp . Trong giai đoạn sơ cấp, chất rắn được phép lắng và loại bỏ khỏi nước thải. Giai đoạn thứ cấp sử dụng các quá trình sinh học để làm sạch hơn nữa nước thải. Đôi khi […]

Xử lý nước thải chăn nuôi heo bằng công nghệ mới nhất

Xử lý nước thải chăn nuôi heo

Đặc trưng của nước thải chăn nuôi heo – Xử lý nước thải chăn nuôi heo bằng công nghệ mới nhất. Các chất hữu cơ: các hợp chất hữu cơ chiếm 70-80% bao gồm cellulozo, protein, acid amin, chất béo, hidrat carbon và các dẫn xuất của chúng, đồng thời còn có thức ăn thừa. […]

Xử lý nước thải chăn nuôi heo bằng phương pháp vi sinh

Nước thải chăn nuôi heo chủ yếu phát sinh từ khâu vệ sinh heo và chuồng trại.  Trong nước thải chứa phân, nước tiểu, thức ăn thừa…Đặc trưng của nước thải chăn nuôi heo là ô nhiễm hữu cơ, N, P cao và chứa nhiều vi sinh vật gây bệnh – Xử lý nước thải chăn […]

Đặc tính nước thải chăn nuôi

Xử lý nước thải chăn nuôi heo

1. Đặc tính nước thải chăn nuôi Đặc trưng quan trọng nhất của nước thải phát sinh từ các trang trại chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi lợn là Hàm lượng các chất hữu cơ, chất dinh dưỡng được biểu thị qua các thông số như: COD, BOD5, TN, TP, SS…những thông số này […]

Hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi heo ở Việt Nam

Xử lý nước thải chăn nuôi heo

Nước ta là một nước có nền nông nghiệp mang tính tự phát là chính, thịt, trứng từ các trang trại chăn nuôi tại các hộ gia đình chiếm một tỉ lệ rất lớn do vậy nước thải sản sinh ra từ các mô hình chăn nuôi tự phát mang tới gánh nặng rất lớn […]

Phương pháp xử lý nước thải chăn nuôi thường dùng

xử lý nước thải chăn nuôi

Hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi là một phần không thể thiếu khi chăn nuôi gia súc, gia cầm hiện nay. Việc xử lý nước thải trong chăn nuôi tốt giúp giảm mùi hôi thối, hạn chế mầm bệnh, bảo vệ môi trường sống, tránh gây ô nhiễm môi trường. Chẳng những vậy, chất thải […]