Xử lý nước cấp : Nước cấp là nước sau khi được xử lý tại cở sở xử lý nước đi qua các trạm cung cấp nước và từ các trạm này nước sẽ được cung cấp cho người tiêu dùng.
Có nhiều nguyên nhân nước cấp bị nhiễm Fe nhưng nguyên nhân chủ yếu là do trong nước ngầm có một lượng ion Fe hoàn tan lớn và không được sử lý triệt để nên có một lượng Fe còn trong nước sau xử lý hoặc có thể một lượng iôn Fe hòa tan vào nước do các đường ống vận chuyển nước…

Xử lý nước cấp hiện nay đang chiếm một vai trò quan trọng trong ngành xử lý nước thải. Xã hội càng phát triển, chất lượng cuộc sống ngày càng được quan tâm và nhu cầu sử dụng nước sạch ngày càng tăng lên, nhất là trong lĩnh vực xử lý nước cấpsinh hoạt. Đứng trước xu thế tất yếu đó Hùng Phát đã đầu tư mạnh mẽ vào việc nghiên cứu các phương pháp xử lý nước cấp thân thiện với cuộc sống và dung hoà với môi trường nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng. Và đó cũng là tiêu chí hướng tới cộng đồng của Hùng Phát.

Một số mô hình xử lý nước cấp hiện nay đang được áp dụng

Sơ đồ công nghệ xử lý nước cấp cho khu dân cư, công ty, xí nghiệp, trường học
Sơ đồ xử lý nước cấp
Công nghệ xử lý nước cấp

Một số hình ảnh công nghệ xử lý nước cấp

“Chung sức vì một môi trường xanh”

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG HÙNG PHÁT