– Nước sạch là một loại sản phẩm thiết yếu cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất và dịch vụ của mọi tầng lớp dân cư. Việc cung cấp để thỏa mãn nhu cầu nước sạch cho xã hội, nhất là tại các đô thị, khu công nghiệp, là nhiệm vụ của nhà nước và chính quyền địa phương, đô thị.

– Hiện nay, hầu hết nước thải sinh hoạt đều thải trực tiếp nước thải vào hệ thống thoát nước công cộng không qua xử lý. Việc thải một lượng lớn chất thải hữu cơ ra môi trường sẽ tạo nguồn ô nhiễm và các dịch bệnh, ảnh hưởng tới toàn cộng đồng, gây những hậu quả nghiêm trọng cho môi trường sống, cần phải được giải quyết.

Nước sạch dùng cho sinh hoạt luôn là vấn đề cấp thiết với người dân

– Với thành phần ô nhiễm là các tạp chất nhiễm bẩn có tính chất khác nhau, từ các loại chất không tan đến các chất ít tan và cả những hợp chất tan trong nước, việc xử lý nước thải sinh hoạt là loại bỏ các tạp chất đó, làm sạch nước và có thể đưa nước vào nguồn tiếp nhận hoặc đưa vào tái sử dụng. Việc lựa chọn phương pháp xử lý thích hợp thường được căn cứ trên đặc điểm của các loại tạp chất có trong nước thải. Nguyên tắc lựa chọn công nghệ xử lý nước thải phụ thuộc vào:

+ Thành phần và tính chất nước thải

+ Mức độ cần thiết xử lý nướcthải

+ Đặc điểm nguồn tiếp nhận

+ Lưu lượng và chế độ xả thải

+ Điều kiện vận hành và quản lý hệ thông xử lý nước thải

+ Điều kiện cơ sở hạ tầng (cấp điện, cấp nước, giao thông)

+ Điều kiện địa chất thuỷ văn, khí hậu tại khu vực dự kiến xây dựng

+ Điều kiện mặt bằng và địa hình khu vực dự kiến xây dựng trạm xử lý nước thải.

Công nghệ Xử lý nước thải sinh hoạt

Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt nói chung thường phụ thuộc vào quy mô dân số ( tức phụ thuộc vào lưu lượng nước thải). Các phương pháp chính thường được sử dụng trong các công trình xử lý nước thải sinh hoạt là: phương pháp hóa học, phương pháp hóa lý, và phương pháp sinh học.

– Thông số ô nhiễm chất thải : Qua nghiên cứu thành phần và tính chất nước thải sinh hoạt, hai tác nhân chính gây ô nhiễm nước thải sinh hoạt, cụ thể là:

+ Các chất ô nhiễm có nguốn gốc hữu cơ dễ bị phân hủy sinh học (carbohydrat, protêin, mỡ) và các chất dinh dưỡng (phosphat, nitơ) biểu hiện qua các thông số: BOD5 = 250 – 300mg/l, COD=350 – 500 mg/l, SS=120-160mg/l… Các chất hữu cơ này thường có nguồn gốc từ nhà vệ sinh, nhà tắm, khu vực giặt quần áo và nhà bếp.

+ Tổng Coliforms ~ 104 – 109 MPN/100ml do sự hiện diện của các nhóm vi sinh gây bệnh (Escherichia Coli, Aerobacter, Cryptosporidium, Yesinia enterolitica…).Các chất ô nhiễm này có thể được loại bỏ bằng phương pháp xử lý sinh học và khử trùng triệt để.

– Tùy thuộc vào tính chất của từng loại nước. Công ty môi trường Hùng Phát sẽ đưa ra công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt  theo QCVN 14:2008/BTNMT phù hợp với từng loại hình sản xuất riêng biệt, góp phần cùng khách hàng tạo ra những sản phẩm có chất lượng tốt nhất.

Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt theo QCVN 14:2008/BTNMT

Hình ảnh dây chuyền xử lý nước thải do Hùng Phát thi công lắp đặt

“Chung sức vì một môi trường xanh”

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG HÙNG PHÁT