Hầm biogas là một hệ thống tự động, khi khí được sinh ra trong hầm phân hủy, lượng khí này sẽ đẩy cặn bã vào bể áp lực và ống nạp nhiên liệu. Khi mở van thì chất cặn bã trong bể áp lực và ống nạp nhiên liệu sẽ đẩy khí ra để sử dụng. Do đó, muốn xây dựng hầm biogas đòi hỏi gia đình phải có kiến thức về hệ thống hầm biogas trước khi bắt đầu xây dựng hầm. Đồng thời, phải có chuồng trại chăn nuôi cố định, có đủ khả năng kinh tế, nguyên vật liệu, thời gian và nhân công để chăm sóc và bảo dưỡng hầm trong một thời gian dài.

Mô hình hầm biogas ngày càng được sử dụng nhiều trong chăn nuôi trang trại

 Biogas là viết tắt từ Biological Gas, là khí sinh ra từ quá trình phân hủy xác động thực vật

Thành phần %:

+ Methane, CH4 50-75

+ Oxygen, O2 0-2

+ Hydrogen, H2 0-1

+ Nitrogen, N2 0-10

+ Carbon dioxide, CO2 25-50

+ Hydrogen sulfide, H2S 0-3

– Biogas là công nghệ sản xuất khí sinh học, là quá trình ủ phân rác, phân hữu cơ, bùn cống rãnh để tạo ra nguồn khí sinh học sử dụng trong hộ gia đình hay trong sản xuất.
Sản xuất khí sinh học dựa trên cơ sở phân hủy kỵ khí các chất hữu cơ tự nhiên  hay là quá trình lên men mêtan.
Dựa vào các vi khuẩn yếm khí để lên men phân hủy kỵ khí các chất hữu cơ sinh ra một hổn hợp khí có thể cháy được  như : H2, H2S, NH3, CH4, C2H2… trong đó  CH4 là sản phẩm khí chủ yếu (nên còn gọi là quá trình lên men tạo mêtan)

Thu hồi khí Biogas theo công nghệ Cigar

Ứng dụng của khí Biogas:

Túi ủ biogas bằng vật liệu màng chống thấm HDPE

– Dùng khí Biogas thu hồi được trong việc thắp sáng, đun nấu.

– Bã thải dùng làm phân hữu cơ trong trồng trọt trong nông nghiệp.

– Nhiên liệu cho động cơ đốt trong (máy phát điện) ứng dụng bằng Biogas.

Một số hình ảnh thi công hầm Biogas bằng bạt chống thấm HDPE

– Công ty môi Trường công nghệ Hùng Phát chuyên cung cấp dịch vụ thi công Hầm Biogas, lắp đặt hệ thống thu hồi khí Biogas theo công nghệ Cigar cho các dự án xử lý nước thải.

“Chung sức vì một môi trường xanh”

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG HÙNG PHÁT