Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Hùng Phát chuyên tư vấn thiết kế và thi công các hệ thống xử lý nước thải bệnh viện.
Để xử lý nước thải Bệnh viện thì có rất nhiều phương pháp xử lý khác nhau như xử lý bằng phương pháp sinh học hiếu khí, xử lý nước thải bệnh viện theo công nghệ và thiết bị hợp khối,..

Hệ thống xử lý nước thải y tế

“Chung suc vì một môi trường xanh”

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG HÙNG PHÁT