Các loại hầm biogas

Nước ta có hơn 80% dân số sống ở nông thôn vì vậy việc ứng dụng hầm Biogas hộ gia đình hết sức cần thiết.

Chất thải rắn hữu cơ từ các quá trình sản xuất nông nghiệp, chế biến lương thực, thực phẩm, chăn nuôi… là nguồn nguyên liệu dồi dào để sản xuất biogas.

Biogas (khí sinh học) là nguồn năng lượng tái sinh, Biogas được hình thành từ sự phân hủy kỵ khí các chất hữu cơ bao gồm chất thải gia súc, rác thải thành phố, bùn sinh học, các chất thải phân rã sinh học khác trong điều kiện thiếu không khí. Biogas có thành phần cơ bản chứa mêtan (CH4) và cacbonic (CO2), ngoài ra còn có H2S, NH3, CO, SO2, NO, NO2, N2, O2, SO, H2O…. Khí CH4 cháy được nên biogas là chất khí cháy được.

* Chu trình hoạt động của chất thải:

Chu trình hoạt động của chất thải

Sơ đồ mô tả quy trình xử lý môi trường và tận dụng khí biogas

Các loại hầm biogas hiện nay thường sử dụng:

– Loại hầm sinh khí kiểu vòm cố định

Loại hầm sinh khí kiểu vòm cố định
Loại nắp di động
Hầm sinh khí kiểu túi ủ bằng bạt nhựa HDPE
Hầm sinh khí kiểu nước ngoài

* Ứng dụng của khí Biogas:
– Đun nấu
– Thắp sáng
– Nhiên liệu cho động cơ đốt trong (máy phát điện)
– Bã thải dùng làm phân hữu cơ trong trồng trọt

(Nguồn nangluongtoancau.com)