Video xây dựng hầm biogas

ideo dưới đây hướng dẫn các bước xây dựng hầm Biogas VACVINA cải tiến một cách đơn giản. Mô hình khí sinh học (hầm Biogas VACVINA gọi tắt là Biogas cải tiến) do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cộng đồng nông thôn (CCRD) thuộc Hội Làm vườn Việt Nam triển khai trong khuôn khổ dự […]

Xây hầm Biogas những điều cần lưu ý

Khi mà xăng dầu, khí gas hiện nay không ngừng tăng giá, trong khi điều kiện thu nhập của người nông dân đang còn thấp. Một trong các biện pháp để tiết kiệm chi phí sinh hoạt và tận dụng các phế thải trong chăn nuôi sản xuất đó là việc ứng dụng xây dựng […]

Công nghệ xử lý nước thải

Cùng với sự phát triển của sản xuất công nghiệp, xử lý nước thải công nghiệp đang là vấn đề vô cùng quan trọng, bảo đảm cho sự trong sạch môi trường sống đồng thời góp phần vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế mọi quốc gia trên thế giới. Tại nhiều […]